Olimpiada Języka Angielskiego


XVIII Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego Wyższych Uczelni Technicznych

logo-olimpiada

Organizatorzy:
mgr Justyna Połomka –  justyna.polomka@put.poznan.pl   –  koordynator
mgr Urszula Pawałowska –  urszula.pawalowska@put.poznan.pl
mgr Karolina Kałużna –  karolina.kaluzna@put.poznan.pl
mgr Karol Matysiak –  karol.matysiak@put.poznan.pl

t

t

Etap I – piątek 02.12.2016 r. w godzinach 15.15-17.15 (eliminacje wewnątrzuczelniane, pisemne)

Wszystkich studentów Politechniki Poznańskiej zapisanych na I etap zapraszamy w piątek 2 grudnia o godz. 15.15 do sali CW 2.

 

Etap II – 21-22.04.2017 r., teren Politechniki Poznańskiej.

Etap ten składa się z następujących części:

1.Eliminacje pisemne: piątek, 21.04.2017 r., godz. 12.00 (czas trwania 2 godziny zegarowe, nie ma przerwy);
2.Eliminacje ustne: piątek, 21.04.2017 r. od godziny 15.15;
3.Prezentacje: sobota 22.04.2017 r. – prezentacje 10 studentów, którzy uzyskali największą ilość punktów po etapie pisemnym i ustnym.

Temat tegorocznej prezentacji:

“Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.”
                                                                                        Ralph Waldo Emerson

Sprawdź również:

Aktualności

Centrum Języków i Komunikacji

ul. Piotrowo 3a
60-965 Poznań
tel. +48 (61) 665-24-91
fax. +48 (61) 665-27-93
e-mail:office_clc@put.poznan.pl
> mapa dojazdu