Data dodania

08.11.2021
Egzamin uzupełniający ACERT

14 X 2021, 08:05:00

Szanowni Państwo,

Informuję, że egzamin uzupełniający ACERT dla osób, które zdały egzamin ustny z języka obcego w sesji zimowej i letniej 2020/21 odbędzie się 22.11.21 o godz. 18.30. Numer sali zostanie przekazany w terminie późniejszym.

1. Szczegółowy opis i informacje dot. procedury egzaminu pisemnego znajdują się na naszej stronie:
http://www.clc.put.poznan.pl/

Proszę zwrócić uwagę na poniższą zmianę:
Warunkiem zdania certyfikatowego egzaminu z języka obcego jest uzyskanie minimum 55% z całości egzaminu (55 pkt.) oraz minimum 50% (10 pkt.) z każdej z części składowych egzaminu.


2. Koszt wydania certyfikatu wynosi 20 złotych. Jest to opłata manipulacyjna, która nie podlega zwrotowi w razie nieuzyskania certyfikatu. Opłatę należy przelać na konto do 10.11.21r.

Dane do przelewu: Santander Bank SA
Odbiorca: Politechnika Poznańska
nr konta : 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
tytuł : Egzamin ACERT, imię i nazwisko, kierunek, język, poziom (B2 lub C1)

3. Kopia dowodu wpłaty jest potwierdzeniem zapisu na egzamin i należy ją przesłać do 10.11.21r. na adres: aneta.marciniak@put.poznan.pl. Wraz z kopią dowodu wpłaty należy przekazać dane dotyczące oceny z części
ustnej egzaminu uzyskanej na egzaminie online (dokument z eProto) oraz nr indeksu i PESEL.

Z poważaniem
dr Barbara Sawicka

Załącznik
PL