Plany zajęć na studiach niestacjonarnych

PLAN ZAJĘĆ NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH, semestr zimowy 2023/2024

CLASS SCHEDULE - PART-TIME STUDIES, winter semester 2023/2024