Letnia sesja egzaminacyjna 2023 – ważne terminy

07.04.2023 r (piątek)

  • zgłoszenie przez studentów studiów stacjonarnych chęci przystąpienia do egzaminu  na poziomie C1. Studenci WIM kierunków Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zgłoszenia przesyłają do Kierowników CJK (kinga.komorowska@put.poznan.pl, karol.matysiak@put.poznan.pl), studenci pozostałych kierunków zgłoszenia przesyłają do swoich lektorów;
  • zgłoszenie przez studentów studiów niestacjonarnych chęci przystąpienia do egzaminu  certyfikowanego ACERT (poziom B2 i C1). Zgłoszenia należy przesłać do swoich lektorów. Link do opisu egzaminów i przykładowych testów: https://www.clc.put.poznan.pl/egzamin-koncowy-0;
  • decyzja o formie i poziomie egzaminu będzie obowiązywała zarówno w I terminie jak i w II terminie (poprawkowym). 

 

02.06.2023 r. (piątek) - składanie wniosków do Zastępczyń Dyrektor CJK dotyczących:

Wniosek należy pobrać ze strony internetowej CJK (https://www.clc.put.poznan.pl/wnioski-do-pobrania), wypełnić, dołączyć do niego stosowne dokumenty a następnie złożyć w wersji papierowej w sekretariacie dla studentów (pokój 321 E) lub elektronicznie na adres:  office_clc@put.poznan.pl

 

02.06.2023 r. (piątek) - zgłaszanie do Kierowników CJK  chęci przystąpienia do egzaminu zdawanego w trybie warunkowym. Zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adresy: kinga.komorowska@put.poznan.pl, karol.matysiak@put.poznan.pl

 Uwaga!

  • Począwszy od zimowej sesji egzaminacyjnej 2022/2023, likwidacji ulega obowiązek zapisu na egzamin kończący lektorat poprzez platformę eKursy.

 

  • Egzamin z języka obcego składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Aby zdobyć ocenę z egzaminu należy przystąpić do obu jego części w ramach tego samego terminu (pierwszego lub poprawkowego). Jeśli student nie stawi się na jednej lub obu częściach egzaminu, do protokołu USOS/ eProto zostanie wpisany status NIEOBECNY. 

 

  • Zgodnie z Regulaminem Studiów, w przypadku, gdy w ciągu 7 dni od terminu przeprowadzenia egzaminu student usprawiedliwi nieobecność, ma prawo do dodatkowego terminu. Dodatkowy termin nie może przypadać później niż dwa tygodnie po rozpoczęciu następnego semestru. Wydłuża on okres rejestracji. Odpowiednie zaświadczenie  należy dostarczyć do Kierowników CJK (mailowo lub na papierze). 

 

Terminy sesji egzaminacyjnej:

I termin (czerwiec 2023)

Studia niestacjonarne

17.06.2023 r.(sobota)

godz. 09.00 – część pisemna egzaminu

godz. 12.00 – część ustna egzaminu

Studia stacjonarne

19.06..2023 r, godz. 09.00. (poniedziałek) - część pisemna egzaminu

20-23.06.2023 rod godz. 09.00 (wtorek-piątek).- część ustna egzaminu

 

II termin (poprawkowy – wrzesień 2023) 

Studia niestacjonarne

16.09.2023 r. (sobota)

godz. 09.00 – część pisemna egzaminu

godz. 12.00 – część ustna egzaminu

Studia stacjonarne

18.09.2023 r., godz. 09.00 (poniedziałek) - część pisemna egzaminu

19-20.09.2023 r., od godz. 09.00 (wtorek-środa) - część ustna egzaminu

Szczegółowy harmonogram egzaminów uwzględniający sale, w których odbywają się część pisemna i ustna egzaminu jak również datę i przybliżoną godzinę egzaminu ustnego zostaną opublikowane na stronie CJK na tydzień przed egzaminem. O fakcie publikacji studenci zostaną poinformowani przez swoich lektorów lub mailem. 

W razie pytań prosimy o kontakt z Kierownikami CJK na adresy mailowe kinga.komorowska@put.poznan.pl ORAZ karol.matysiak@put.poznan.pl