Data wydarzenia

Egzamin w sesji zimowej 2021/22 na studiach niestacjonarnych

29.01.2022 - Egzamin w sesji zimowej 2021/22 na studiach stacjonarnych