REKRUTACJA - CERTYFIKATY ZWALNIAJĄCE

Lista certyfikatów spełniających kryteria znajomości języka angielskiego na poziomie B2
uznawanych w procesie rekrutacji na studia w Politechnice Poznańskiej.

Załączniki: