Egzamin Końcowy

     Studia stacjonarne – Akademicki certyfikat znajomości języka obcego ACERT

 
ACERT to ogólnopolski, akademicki certyfikat dający możliwość poświadczenia znajomości języka obcego ogólnego oraz specjalistycznego.
Od roku 2014 studenci szkół wyższych w Polsce mogą przystępować do egzaminu z języka obcego, który potwierdzany jest certyfikatem zgodnym z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR. Egzamin umożliwia określenie kompetencji językowych na różnych poziomach zaawansowania.
Certyfikat ACERT jest wydawany przez uczelnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO. Wysoką jakość egzaminu gwarantują procedury opracowane przez ekspertów z poszczególnych ośrodków akademickich.
ACERT jest wystandaryzowanym egzaminem uznawanym przez liczne szkoły wyższe w Polsce i w Europie zrzeszone w European Confederation of Language Centres in Higher Education  CercleS oraz Network of University Language Testers NULTE.
Koordynatorem zespołu ds. egzaminów ACERT w Centrum Języków i Komunikacji jest mgr Anna Górska.
               zobacz załączniki

              
Treści pobrano ze strony SERMO (https://www.sermo.org.pl/stowarzyszenie/egzamin-acert/) dnia 04.01.2022

 


     Język Angielski

Przykładowe testy egzaminacyjne na poziomie B2


     Język Niemiecki

Przykładowe testy egzaminacyjne B2


     Język Hiszpański


Przykładowy test egzaminacyjny A1


     Język Francuski


Przykładowy test egzaminacyjny B2

Załączniki
Test.pdf82.4 KBStudia niestacjonarne – egzamin z języka akademickiego specjalistycznego na poziomie B2 w skali ESOKJ


     Język Angielski

Przykładowy test egzaminacyjny

Załączniki

     Język Niemiecki

Przykładowy test egzaminacyjny

Załączniki

 

 

Uwaga: Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikowanego ACERT (na górze strony - Akademicki certyfikat znajomości języka obcego ACERT) na studiach niestacjonarnych w ramach egzaminu kończącego lektorat po zapisaniu się drogą mailową na adresy: kinga.komorowska@put.poznan.pl oraz karol.matysiak@put.poznan.pl.

 

 


 Odbiór certyfikatu ACERT

Terminy odbioru certyfikatów zostaną podane na stronie głównej w Aktualnościach.