Data dodania

01.03.2023
KONKURS: Rola języków / COMPETITION: The role of languages

Entuzjaści języków obcych!

Z okazji obchodów swojego 70-lecia, Centrum Języków i Komunikacji zaprasza wszystkich studentów Politechniki Poznańskiej do udziału w konkursie na esej w języku angielskim "Rola języków w budowaniu tożsamości".

Uczestnicy konkursu proszeni są o napisanie oryginalnego eseju w języku angielskim liczącego od 800 do 1200 słów na jeden z podanych tematów:

  1. „Im więcej znasz języków, tym bardziej jesteś człowiekiem” - Tomáš G. Masaryk, pierwszy prezydent Czechosłowacji po I wojnie światowej. Rozwiń.
  2. „Znajomość języków jest drogą do mądrości”– Roger Bacon, filozof angielski. Rozwiń.
  3. Mówi się, że dzięki uczeniu się języków obcych i doświadczaniu innych kultur odkrywamy nowe aspekty siebie. Czego dowiedzieliście się o sobie dzięki uczestnictwu w wymianie międzynarodowej?
  4. We współczesnym miejscu pracy inżynier powinien znać przynajmniej jeden język obcy. Uzasadnij myśl.
  5. Nauka języka obcego w trakcie studiów na Politechnice Poznańskiej dała mi bezcenne narzędzie na przyszłość. Przedstaw swoją opinię.

Konkurs rozpoczyna się 2 marca i trwa do 17 kwietnia.

Trzy najlepsze eseje zdobędą atrakcyjne nagrody.
Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas inauguracji obchodów
70-lecia CJK w dniu 26 maja 2023r.

Prosimy przesyłać esej w formacie Word pod adres: writing@put.poznan.pl

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Calling all language enthusiasts!

To celebrate its 70th anniversary, the Centre of Languages and Communication is holding an Essay Writing Competition "The role of languages in building identity" open to all PUT students.

Candidates are invited to submit an original essay in English of between 800 and 1,200 words on one of the following topics:

  1. ‘The more languages you know, the more human you are.’ - Tomáš G. Masaryk, the first president of Czechoslovakia after WWI. Discuss.
  2. ‘A knowledge of languages is the doorway to wisdom.’ – Roger Bacon, English philosopher. Discuss.
  3. It is said that through learning a new language and experiencing another culture we discover new aspects of ourselves. What did you discover about yourself after participating in an international exchange?
  4. In the modern workplace, an engineering graduate should know at least one foreign language. Discuss.
  5. Learning a foreign language as part of my studies at PUT has given me an invaluable tool for the future. Discuss.

The competition starts 2 March and is open until 17 April.

The 3 best essays will win attractive prizes.
The prizes will be awarded during CLC’s 70th anniversary conference on 26 May.

Please submit your essay as a Word document and entry form to: writing@put.poznan.pl

Załącznik

PL