Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania:
Wniosek na egzamin o wydanie/przedłużenie/wznowienie uprawnienia w zakresie języka angielskiego (należy wypełnić część A): dokumenty do pobrania w ZAŁĄCZNIKACH poniżej, wersja WORD i PDF

lub klikając na link (strona ULC):
Wniosek_o_egzamin_językowy_KSEJ.doc – wersja WORD
Wniosek_o_egzamin_językowy_KSEJ.pdf – wersja PDF


Tabela opłat lotniczych - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia stawek opłat lotniczych obowiązujących w 2021 r.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie opłat lotniczych

Decyzją Nr 20 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie sposobu organizacji egzaminu z języka angielskiego dla pilotów i kandydatów dla pilotów. Załącznik do ww. Decyzji stanowi „Procedura KSEJ Pilot do przeprowadzania egzaminu z języka angielskiego dla pilotów i kandydatów na pilotów”,

Decyzja Nr 30 Prezesa ULC z dnia 12 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie sposobu organizacji egzaminu z języka angielskiego dla pilotów i kandydatów dla pilotów w Krajowym Systemie Egzaminów Językowych (KSEJ).

 

Opis egzaminu

Terminy i zapisy

Opłaty


 

Załącznik