Egzaminy doktorskie

Terminy egzaminów ACERT dla doktorantów:

 

Terminy egzaminów ACERT dla doktorantów w roku akademickim 2023/2024:
23.01.2024 r., wtorek (zapisy do 23.12.2023 r.)
11.06.2024 r., wtorek (zapisy do 11.05.2024 r.)
 
godz. 8.00-10.00 - egzamin pisemny
od godz. 11.00 - egzamin ustny *

 

(*w przypadku większej liczby studentów przystępujących do egzaminu - termin egzaminu ustnego może ulec zmianie - jeśli tak się stanie informacja zostanie przekazana studentom przystępującym do egzaminu drogą mailową najpóźniej 7 dni po granicznej dacie zapisu na egzamin).


Sala egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora):

http://www.doktoranci.pollub.pl/files/18/attachment/1_certyfikaty.pdf

 

Procedura przeprowadzania egzaminów doktorskich  w Centrum Języków i Komunikacji:

Załączniki: