Władze

 

dr Liliana Szczuka-Dorna
dr Liliana Szczuka-Dorna, prof. PP
DYREKTOR CJK

Doktor nauk humanistycznych (językoznawca) na stanowisku profesora dydaktycznego Politechniki Poznańskiej. Uzyskała tytuł Master of Business Administration po studiach na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Georgia State University w Atlancie (USA) oraz ukonczyła studia podyplomowe w tym Public Relations, Methodology of ESP.
Jest tłumaczem przysięgłym przy Ministerstwie Sprawiedliwości.
Liliana Szczuka-Dorna jest Dyrektorem Centrum Języków i Komunikacji od 1996 roku. Prowadzi wykłady i ćwiczenia w języku angielskim z następujących przedmiotów: English for Academics, English for CEM, Effective Presentations, Interpersonal Communication oraz Intercultural Business Communication.
Współautorka podręcznika Introduction to Interpersonal Communication, PUT ISBN 978-83-7775-450-4.


Udział w programach krajowych i międzynarodowych:
NAWA: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych w języku angielskim w środowisku akademickim Politechniki Poznańskiej, 2018-2020.
Badge: Becoming a Digital Global Engineer, 2019-2022.
EUNICE: European University for Customised Education, lider WP3 “Shaping European Citizens”, 2020-2023.

Zainteresowania zawodowe: nauczanie języka specjalistycznego, komunikacja interpersonalna i międzykulturowa, europejskie programy dydaktyczne.

Należy do organizacji:
CercleS - European Confederation of Language Centres in Higher Education (President 2016-2019).
SERMO - Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych (Prezes 2006-2014).
PTN - Polskie Towarzystwo Neofilologiczne.
ICLHE - Integrating Content and Language in Higher Education.
ELC - European Language Council.

dr Barbara Sawicka
dr Barbara Sawicka
ZASTĘPCA DYREKTORA CJK

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w grupach egzaminacyjnych (FCE, CAE) i Business English oraz języka specjalistycznego. Brała udział w licznych konferencjach i szkoleniach zawodowych krajowych i zagranicznych. Chętnie korzysta z nowoczesnych technik nauczania. Brała udział w międzynarodowym projekcie VENOCES (2006) współpracując w tworzeniu kursu on-line dla studentów fizyki. Uczestniczyła w projekcie ”Era Inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej”, w ramach którego współpracowała przy tworzeniu kursu języka specjalistycznego dla studentów energetyki Politechniki Poznańskiej. Od 2011 bierze udział w międzynarodowym projekcie MAGICC, którego celem jest badanie i rozwój kompetencji komunikacyjnych w języku akademickim w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym na studiach I i II stopnia.

Należy do organizacji:

IATEFL-PL- Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego
SERMO- Stowarzyszenie Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych.

mgr Małgorzata Bączyńska
mgr Małgorzata Bączyńska
ZASTĘPCA DYREKTORA CJK

Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Tłumaczy i Języków Obcych UAM ze specjalizacją w tłumaczeniach ustnych oraz stosunki międzynarodowe i dyplomację w Collegium Civitas w Warszawie. Wiedzę z zakresu business and intercultural communication poszerzała jako visiting scholar na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Stern School of Business oraz na Uniwersytecie w Ciudad Real w Hiszpanii. Natomiast umiejętności dot. projektowania instruktażowego (ang. Instructional design) zdobyła w trakcie szkoleń organizowanych przez UAM.
Małgorzata Bączyńska pełni funkcję Zastępcy Dyrektora CJK od 2018 roku. Poza obowiązkami administracyjnymi prowadzi zajęcia ESP na studiach I i II stopnia,  Effective Presentations oraz jest autorką audycji radiowych w radiu Afera - Chit Chat form around the World.

Pasjonatka podróży, biegania i fotografii.

Udział w programach krajowych i międzynarodowych:
NAWA: Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych w języku angielskim w środowisku akademickim Politechniki Poznańskiej, 2018-2020.
Badge: Becoming a Digital Global Engineer, 2019-2022.
EUNICE: European University for Customised Education, lider WP3 “Shaping European Citizens”, 2020-2023.

Należy do organizacji:
CercleS - European Confederation of Language Centres in Higher Education

mgr Kinga Komorowska
mgr Kinga Komorowska
Kierownik zespołu nr 1

Absolwentka Filologii Rosyjsko-Angielskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego w różnych grupach wiekowych i o różnym poziomie zaawansowania. Prowadzi zajęcia z frazeologii lotniczej dla studentów PP, zdobywających uprawnienia pilotów liniowych. Obecnie zaangażowana w projekt utworzenia na Politechnice Poznańskiej Centrum Egzaminacyjnego, będącego jednostką terenową Centrum Egzaminacyjnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w którym będzie istniała możliwość zdawania egzaminu z języka angielskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych (KSEJ).

Poza pracą zawodową instruktorka spadochronowa - od 2015 członek Polskiej Kadry Narodowej w akrobacji spadochronowej FS4.

Udział w programach krajowych i międzynarodowych:
EUNICE: European University for Customised Education, WP3 “Shaping European Citizens”, 2020-2023

Należy do organizacji:
CercleS - European Confederation of Language Centres in Higher Education

mgr Karol Matysiak
mgr Karol Matysiak
Kierownik zespołu nr 2

Absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Zarzadzania i Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego ogólnego i ESP w grupach o zróżnicowanym poziomie i wieku przygotowując do egzaminów FCE, CAE, IELTS i STANAG. Aktywny tłumacz pisemny i ustny, m.in. w latach 2015-2018 tłumacz w międzynarodowym projekcie „Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” w ramach Akceleratora Wiedzy Technicznej®. Uczestnik szkoleń organizowanych przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Brał wielokrotnie udział w realizacji mobilności STA w ramach programu Erasmus+.

Pasjonat muzyki organowej i jazdy na rowerze.

Udział w programach krajowych i międzynarodowych:
EUNICE: European University for Customised Education, WP3 “Shaping European Citizens”, 2020-2023

Należy do organizacji:
CercleS - European Confederation of Language Centres in Higher Education