Dyżury Wykładowców

Dyżury pracowników CJK w semestrze zimowym 2022/2023 (od 01.10.2022 r.)

Zmiany:
mgr Krzysztof Olszewski - dyżury do 27.01 zostają odwołane.

 

Dyżury pracowników CJK w sesji zimowej 2022/2023 (od 28.01 do 24.02.2023 r.)


Dyżury odbywają się we wtorki i w czwartki w godz. 9.00-13.00 z wyjątkiem
- wtorku 31.01( sesja egzaminacyjna)
- wtorku 14.02 (sesja poprawkowa)
- nieobecności i urlopów wg listy


Zmiany:
mgr Elżbieta Jeziorek - dyżury w dniach 30.01-03.02 zostają odwołane.

 

Załącznik