Dzień Języków Obcych
Dzień Języków Obcych
maj 2022 r.
Centrum Wykładowe PP


Więcej informacji:

mgr Maria Szaefer - maria.szaefer@put.poznan.pl

mgr Marta Zakrzewska - marta.zakrzewska@put.poznan.pl