Wnioski do pobrania

Szanowni Studenci,


Zgodnie z Regulaminem Studiów I i II stopnia obowiązującym od 2019/2020,
 
decyzję dotyczącą uznania zaliczeń i egzaminów uzyskanych z przedmiotów przed wznowieniem studiów
 
oraz na innych uczelniach, wydziałach, kierunkach studiów podejmuje Dziekan Wydziału.
 

(Regulamin Studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 154/2016-2020 z dnia 24 kwietnia 2019 r  § 18 oraz § 29)

 

Wnioski dotyczące innych spraw przyjmowane są e-mailem: office_clc@put.poznan.pl

Dokumenty do pobrania:

Załącznik