Terminy i zapisy
Mapa Kampus PP_CJK

Terminy i zapisy na egzamin

Termin kolejnej sesji egzaminacyjnej organizowanej w Ośrodku Egzaminacyjnym ULC na terenie Centrum Języków i Komunikacji PP w Poznaniu: 

Egzaminy dla Kontrolerów Ruchu Lotniczego oraz Informatorów Służby Powietrznej

  1. czwartek, 05 października

 

Egzamin dla pilotów oraz kandydatów na pilotów

  1. środa, 13 września

 

Egzamin odbywa się na terenie Politechniki Poznańskiej, ul Piotrowo 3a,  w budynku A3 (wieżowiec za zegarem) w sali 317E.

 

UWAGA!
Minimalna liczba uczestników pozwalająca na zorganizowanie sesji w Ośrodku Egzaminacyjnym ULC na terenie CJK PP w Poznaniu to 5 osób.

Formalności przed przystąpieniem do egzaminu

W celu dopełnienia formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu w oparciu o KSEJ, kandydat powinien:
1. skontaktować się z ośrodkiem egzaminacyjnym mieszczącym się na terenie CJK PP w Poznaniu w celu ustalenia terminu i szczegółów egzaminu poprzez kontakt mailowy: kinga.komorowska@put.poznan.pl
2. wypełnić w Części A „Wniosek na egzamin o wydanie/przedłużenie/wznowienie uprawnienia w zakresie języka angielskiego” (wniosek do pobrania w zakładce „dokumenty do pobrania”)
3. dołączyć do wniosku kopię licencji, jeśli kandydat takową licencję posiada;
4. uiścić opłatę (szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w części „opłaty”)
5. przesłać wypełniony wniosek, kopię licencji oraz potwierdzenie przelewu na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa
lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta ULC. W sytuacjach nadzwyczajnych, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z ośrodkiem egzaminacyjnym, dokumenty te można również złożyć w ośrodku w dniu egzaminu;
6. w dniu egzaminu zgłosić się do ośrodka egzaminacyjnego.

Dopełnienie powyższych formalności stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.


Treści pobrano ze strony UCL (www.ulc.gov.pl) dnia 06.10.2021
https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/egzaminy-z-j-angielskiego/3742-krajowy-system-egzaminow-jezykowych-ksej

 

Opis egzaminu

Dokumenty do pobrania

Opłaty