Terminy i zapisy
Mapa Kampus PP_CJK

Terminy i zapisy na egzamin

Termin kolejnej sesji egzaminacyjnej organizowanej w Ośrodku Egzaminacyjnym ULC na terenie Centrum Języków i Komunikacji PP w Poznaniu: 

  1. czwartek, 23 maja
  2. środa, 26 czerwca

Egzamin odbywa się na terenie Politechniki Poznańskiej, ul Piotrowo 3a,  w budynku A3 (wieżowiec za zegarem) w sali 317E.

 

Formalności przed przystąpieniem do egzaminu

W celu dopełnienia formalności związanych z przystąpieniem do egzaminu w oparciu o KSEJ, kandydat powinien:
1. skontaktować się z ośrodkiem egzaminacyjnym mieszczącym się na terenie CJK PP w Poznaniu w celu ustalenia terminu i szczegółów egzaminu poprzez kontakt mailowy: kinga.komorowska@put.poznan.pl
2. wypełnić w Części A „Wniosek na egzamin o wydanie/przedłużenie/wznowienie uprawnienia w zakresie języka angielskiego” (wniosek do pobrania w zakładce „dokumenty do pobrania”)
3. dołączyć do wniosku kopię licencji, jeśli kandydat takową licencję posiada;
4. uiścić opłatę (szczegółowe informacje o opłatach znajdują się w części „opłaty”)
5. przesłać wypełniony wniosek, kopię licencji oraz potwierdzenie przelewu na adres Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Urząd Lotnictwa Cywilnego
ul. Marcina Flisa 2
02 – 247 Warszawa
lub złożyć osobiście w Punkcie Obsługi Klienta ULC. W sytuacjach nadzwyczajnych, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z ośrodkiem egzaminacyjnym, dokumenty te można również złożyć w ośrodku w dniu egzaminu;
6. w dniu egzaminu zgłosić się do ośrodka egzaminacyjnego.

Dopełnienie powyższych formalności stanowi warunek dopuszczenia do egzaminu.


Treści pobrano ze strony UCL (www.ulc.gov.pl) dnia 06.10.2021
https://www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/komisja-egzaminacyjna/egzaminy-z-j-angielskiego/3742-krajowy-system-egzaminow-jezykowych-ksej

 

Opis egzaminu

Dokumenty do pobrania

Opłaty