Kursów komercyjnych

Koordynator - mgr Beata Osuch
kontakt: beata.osuch@put.poznan.pl
tel. 61 665 2613


Kursy językowe w naszym Centrum prowadzone są głównie przy wykorzystaniu metody komunikatywnej. Kładziemy nacisk na praktyczne wykorzystanie języka w życiu prywatnym i zawodowym, w mowie i piśmie. Jesteśmy również otwarci na najnowsze trendy w nauczaniu takie jak blended learning, a więc połączenie zajęć w grupach z pracą własną na platformie internetowej i przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych. W trakcie kursów przygotowujących do zdobycia certyfikatów nasi słuchacze uzyskują nie tylko kompetencje językowe, ale poznają również strategie uczenia się i rozwiązywania testów i zadań.
Nasz oferta obejmuje kursy: tematyczne, języka specjalistycznego, języka ogólnego, przygotowujące do certyfikatów: ACERT, FCE, CAE, LCCI, Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2  oraz Goethe-Test, konwersatoryjne, na zamówienie.


Grupy: 8-12 osób (możliwość organizacji zajęć indywidualnych).
Wysoko wykwalifikowani lektorzy, również native speakers.

Wpłaty należy dokonywać na konto Politechniki Poznańskiej:
Santander Bank Polska S.A.
02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
Z dopiskiem - dla CJK - kurs językowy