Kształcenia umiejętności miękkich

Koordynator - mgr Izabela Cichocka
kontakt: izabela.cichocka@put.poznan.pl
tel. 61 665 2705


MISJA I CELE PRACOWNI:

  • Poszerzenie znajomości języka obcego ( angielskiego lub niemieckiego) ze szczególnym uwzględnieniem swobodnej komunikacji w kontekście pracy,
  • Podnoszenie kwalifikacji w zakresie języka mówionego,
  • Nabycie konkretnych umiejętności w połączeniu z nauką języka obcego związanych na przykład z budowaniem relacji, prowadzeniem zebrań, negocjacjami, prezentacjami, wystąpieniami publicznymi, itp.
  • Rozwinięcie umiejętności miękkich poprzez udział w warsztatach.

Kursy i warsztaty, prowadzone metodą komunikatywną, oferowane są zarówno dla studentów jak i pracowników PP.Niektóre z kursów oferują blended learning, czyli dają możliwość połączenia zajęć w grupach z pracą własną na platformie internetowej i przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych.

 

Program kursów Soft Skills

Załączniki: