ENGLISH MEDIUM INSTRUCTION (EMI)
Koordynator - dr Liliana Szczuka-Dorna, prof. PP
kontakt: liliana.szczuka-dorna@put.poznan.pl
Tel. 61 665 2491
 
Koordynator - dr Katarzyna Matuszak
kontakt: katarzyna.matuszak@put.poznan.pl
Tel. 61 665 2793
 
Profil rozwoju nauczycieli akademickich skupia się w ostatnich latach nie tylko na przygotowaniu merytorycznym i odpowiedniej wiedzy z przedmiotu, ale również na umiejętnościach przekazu treści w środowisku międzynarodowym. Odpowiedzią CJK na potrzeby nauczycieli akademickich  Politechniki Poznańskiej, którzy stają przed wymagającym zadaniem prowadzenia ćwiczeń, laboratoriów, wykładów i innych form zajęć w języku angielskim, jest pracownia EMI (English Medium Instruction). Pracownia jest także miejscem konsultacji dla pracowników administracji Politechniki Poznańskiej, którzy pracują ze studentami zagranicznymi.
 

Inicjatywy:

 • przewodnik EMI dla kadry akademickiej,
 • przewodnik EMI dla kadry administracyjnej,
 • kurs EMI w ramach projektu EUNICE,
 • szkolenia dla zainteresowanych grup,
 • indywidualne spotkania w ramach konsultacji dotyczące wybranych zagadnień EMI.

Oferta pracowni:

1. Wsparcie dla kadry akademickiej:

 • umiejętność przygotowania materiałów dydaktycznych w języku angielskim,
 • efektywność wystąpień publicznych,
 • pomoc w pogłębianiu kompetencji językowych,
 • wiedza na temat wielokulturowości i różnic w komunikacji w zależności od kultury,
 • poprawność używania języka angielskiego,
 • doskonalenie warsztatu dydaktycznego w angielskim.

2. Wsparcie dla kadry administracyjnej:

 • pomoc w pogłębianiu kompetencji językowych,
 • wiedza na temat wielokulturowości i różnic w komunikacji ze studentami w zależności od kultury,
 • poprawność używania języka angielskiego,

Literatura przedmiotu: