E-learning

Koordynator- mgr Krzysztof Olszewski,
kontakt: krzysztof.olszewski@put.poznan.pl
Tel. 61 665 2793

CELE I ZADANIA PRACOWNI:

1.    Rozwijanie nauczania na odległość w CJK;
2.    Opracowywanie materiałów do nauczania na odległość;
3.    Przygotowywanie kursów do nauczania na odległość z zakresu języka specjalistycznego, jak i języka ogólnego;
4.    Prowadzenie szkoleń dwojakiego rodzaju:
•    dla lektorów rozpoczynających działalność w zakresie nauczania na odległość;
•    dla lektorów prowadzących nauczanie na odległość;


Inne:
Nauczanie na odległość odbywa się z wykorzystaniem platformy Moodle, oprogramowania typu „open source”. Zajęcia online odbywają się tylko w tych grupach w których prowadzący lektor podjął decyzję o wdrożeniu tej formy zajęć.
Zachęcamy zarówno studentów, jak i pracowników PP do korzystania z otwartego kursu "English in a Technical Context" przygotowanego przez lektorów CJK PP.
Adres kursu: https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id=20730