Certyfikaty zwalniające z egzaminu

Studenci ubiegający się o zwolnienie z egzaminu na podstawie posiadanego certyfikatu muszą zaliczyć lektorat. Posiadanie certyfikatu językowego nie zwalnia z uczestnictwa w zajęciach.
W przypadku zwolnienia na podstawie posiadanego certyfikatu (wykaz w załączniku), student nie jest uprawniony do otrzymania certyfikatu ACERT.

Aby uzyskać zwolnienie z egzaminu należy wystąpić z wnioskiem do Zastępczyń Dyrektor CJK, dr Barbary Sawickiej i mgr Małgorzaty Bączyńskiej (wniosek do pobrania w zakładce wnioski do pobrania).
Wniosek w formie papierowej wraz z dołączoną kserokopią certyfikatu (przy składaniu wniosku proszę przynieść oryginał certyfikatu do wglądu) należy złożyć w sekretariacie dla studentów pok. 321.

Załączniki: