Kursów komercyjnych

Koordynator - mgr Małgorzata Świca
malgorzata.swica@put.poznan.pl
 

Kursy językowe w naszym Centrum prowadzone są głównie przy wykorzystaniu metody komunikatywnej. Kładziemy nacisk na praktyczne wykorzystanie języka w życiu prywatnym i zawodowym, w mowie i piśmie. Jesteśmy również otwarci na najnowsze trendy w nauczaniu takie jak blended learning, a więc połączenie zajęć w grupach z pracą własną na platformie internetowej i przy wykorzystaniu materiałów multimedialnych. W trakcie kursów przygotowujących do zdobycia certyfikatów nasi słuchacze uzyskują nie tylko kompetencje językowe, ale poznają również strategie uczenia się i rozwiązywania testów i zadań.
 
Nasz oferta obejmuje kursy: tematyczne, języka specjalistycznego, języka ogólnego, przygotowujące do certyfikatów: ACERT, FCE, CAE, LCCI, ZD, ZMP, ZDfB, konwersatoryjne, na zamówienie.
Grupy: 8-12 osób (możliwość organizacji zajęć indywidualnych).
Wysoko wykwalifikowani lektorzy, również native speakers.
 
Dla studentów PP 10% rabatu na dowolnie wybrany kurs!
 


Informacji udziela - mgr Małgorzata Świca


Zapisy - mgr Katarzyna Jesse
tel tel.61 665 2491, pokój 302 WE
katarzyna.jesse@ put.poznan.pl

 

Wpłaty należy dokonywać na konto Politechniki Poznańskiej:
 
Santander Bank Polska S.A.

02 1090 1362 0000 0000 3601 7895

Z dopiskiem - dla CJK - kurs językowy