Zapisy na lektorat

Zapisy na lektorat na semestr letni roku akademickiego 2021/2022

1. Studenci zapisują się na lektorat korzystając z uczelnianej platformy eKursy. Link do zapisów znajduje się poniżej: https://ekursy.put.poznan.pl/course/view.php?id=20811

2. Termin zapisów na lektorat 12.01.2022 – 24.01.2022.


3. Informacje o przydziale studentów do poszczególnych grup będą widoczne w systemie USOS (dla I roku 1 i 2 st. studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych) oraz w systemie zapisów po zalogowaniu się kilka dni przed rozpoczęciem zajęć.

Studia stacjonarne    
Zapisy dotyczą studentów rozpoczynających lektorat - aktualny:
•    I rok Wydziału Architektury, studia I stopnia: Architektura, Architektura Wnętrz, Architecture;
•    I rok Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, studia I stopnia: AiR (ANG.), Elektrotechnika, Elektromobilność ELMO
•    I rok Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, studia I stopnia: EiT
•    I rok Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, studia I stopnia: Budownictwo zrównoważone, LiK;
•    I rok Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, studia I stopnia: Inżynieria Materiałowa
•    I rok Wydziału Inżynierii Mechanicznej, studia I stopnia: MiBM, Mechatronika, ZiIP, Inżynieria Biomedyczna
•    I rok Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, studia I stopnia: Inżynieria Lotnicza, Energetyka
•    II rok Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, studia II stopnia: Informatyka (Interpersonal Communication)
•    II rok Wydziału Inżynierii Mechanicznej, studia II stopnia: Inżynieria Biomedyczna
•    II rok Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, studia II stopnia: EPiO
•    II rok Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, studia II stopnia: Budownictwo SE (English for Academics)

Studia niestacjonarne
Zapisy dotyczą studentów rozpoczynających lektorat – aktualny:
•    I rok Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, studia I stopnia: Elektrotechnika
•    I rok Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, studia I stopnia: LiK
•    II rok Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, studia I stopnia: EiT
•    I rok Wydziału Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, studia II stopnia: Elektrotechnika (j. angielski w technice)
•    I rok Wydziału Informatyki i Telekomunikacji, studia II stopnia: EiT
•    I rok Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu, studia II stopnia: Budownictwo KB+IPB (English in Business, Presentation Skills), MiBP (Pojazdy Samochodowe), Logistyka Transportu
•    I rok Wydziału Inżynierii Mechanicznej, studia II stopnia: MiBM (moduły), ZiIP (moduły)
•    I rok Wydziału Inżynierii Zarządzania, studia II stopnia: Inżynieria Bezpieczeństwa, Logistyka, IZ (Business Language BL)