UNI-CLILiG

UNI-CLILiG

Centrum Języków i Komunikacji składa serdeczne podziękowania Goethe-Institut w Warszawie za wsparcie merytoryczne i finansowe przy realizacji projektu UNI-CLILiG, który został laureatem XIV edycji konkursu European Language Label.

Informacje o projekcie

Co to jest CLIL/CLILiG?

Content and Language Integrated Learning in German dotyczy zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego opartego na jednoczesnym przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Umożliwia szersze spojrzenie na zdobycze współczesnej nauki na świecie i jednocześnie rozwija zdolności komunikacyjne w ramach wielu kultur. Nauczanie CLIL stało się, w dobie globalizacji gospodarki i mobilności kadry, priorytetem kształcenia na uczelniach wyższych w Europie i świecie.

CLIL

CLILiG na Politechnice Poznańskiej (Content and Language Integrated Learning in German)

W roku akademickim 2014/15 studenci Politechniki Poznańskiej wzięli udział w projekcie CLILiG. Centrum Języków i Komunikacji współpracowało przy realizacji projektu z Goethe-Institut. Opiekunem metodycznym całego projektu był dr Kim Haataja z Uniwersytetu w Tampere w Finlandii.Praca nad projektem przebiegała przez cały semestr zimowy roku akademickiego 2014/15 równolegle na trzech kierunkach studiów. Polegała ona na realizacji projektów zespołowych oraz realizacji indywidualnych zadań. Studenci opracowywali trzy zupełnie różne tematy, kierując się wspólnymi wytycznymi.


Efekt końcowy projektu

Dnia 12 marca o godz 14.00 odbyła się prezentacja projektów zrealizowanych przez studentów Politechniki Poznańskiej w ramach projektu UNI-CLILiG. Część oficjalną otworzyła Pani Dyrektor CJK dr Liliana Szczuka-Dorna oraz JM Rektor prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski. Założenia i cele projektu UNI-CLILiG przedstawiła Koordynator projektów ds. szkolnictwa wyższego z Goethe Institut w Polsce, Pani Ewa Ostaszewska. Honorowy gość uroczystości dr Kim Haataja z Uniwersytetu Tampere z Finlandii określił, jak ważne jest nauczanie CLIL w kształceniu przyszłych inżynierów.

Głównym punktem programu były prezentacje studentów, którzy w sposób profesjonalny wykonali swoje zadanie. Studenci z kierunku Logistyka zapoznali gości i kolegów, jak przebiega realizacja zamówienia w firmie. Grupa projektowa z kierunku Automatyka i Robotyka zbadała komfort zamieszkania w inteligentnym domu oraz, na przykładzie samodzielnie skonstruowanej makiety, wyjaśniła zasadę działania inteligentnego budynku. Następna grupa z kierunku Mechatronika przedstawiła elastyczną linię produkcyjną, analizując jej moduły i pokazując nakręcony przez siebie film.

Podczas prezentacji w języku niemieckim można było zaobserwować, zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i językowy. Prezentacje studentów przyjęto i oceniono bardzo wysoko.

Udział studentów Politechniki Poznańskiej w pilotażowym projekcie UNI-CLILiG jest wartym odnotowania przykładem wprowadzania innowacyjnych metod kształcenia na Politechnice Poznańskiej, w tym także kształcenia językowego w Centrum Języków i Komunikacji.Opinie studentów

„Praca przy projekcie CLIL była bardzo ciekawym doświadczeniem. Dzięki temu projektowi, możliwe było zdobycie wielu doświadczeń i ugruntowanie wiedzy na temat technologii nowoczesnych linii produkcyjnych. Poznanie poszczególnych elementów takiej linii oraz sposobu jej działania. Ta dodatkowa praca przyczyniła się do poprawienia umiejętności językowych, szczególnie w zakresie fachowym. Jedynym problemem była trudność w wyszukiwaniu informacji, które odpowiadałyby na wszystkie kluczowe pytania.”
Sylwia Cieślicka, Mechatronika


„Uważam, że udział w projekcie był bardzo ciekawym doświadczeniem. Nauczyłam się efektywnie pracować w grupie, planować swoją pracę oraz przede wszystkim zwiększyłam swój zasób fachowego słownictwa. Tworzenie czegoś od samego początku, planowanie, opracowywanie, a następnie oglądanie wyników pracy daje niesamowitą satysfakcję.” Marta Kierzkowska, Automatyka i Robotyka

„Do projektu CLIL początkowo byłem nastawiony sceptycznie. Uważałem, że zajmie on nasz cenny studencki czas, nie dając nic w zamian. Z czasem okazało się jednak, że jest zupełnie inaczej. Mimo początkowych trudności, typu: „jak ugryźć ten temat?”, okazało się, że taki rodzaj nauki języka może być szczególnie interesujący. Dzięki projektowi przekonałem się, że znajomość języka jest szczególnie ważna w pracy inżyniera, bo umożliwia korzystanie z nieporównywalnie większego zbioru źródeł informacji. Uznałem też, że skoro można uczyć się w obcym języku zagadnień z własnego zakresu zainteresowań, to tym bardziej praca za granicą jest osiągalnym wyzwaniem.” Michał Siemieniewski, Mechatronika

„Udział w tym projekcie uświadomił mi, że nauka języka niemieckiego nie musi być monotonna. Podczas zbierania materiałów poznałem wiele nowych zwrotów związanych z moim kierunkiem studiów. Uważam, że był to ciekawie spędzony czas.” Maciej Ziętek, Automatyka i Robotyka

„CLIL pomógł mi rozszerzyć swoje zainteresowania dotyczące studiów. Poprzez fizyczny kontakt z nowoczesnymi urządzeniami stosowanymi w przemyśle mogłem się wiele nauczyć, a także zaplanować rozwój w tym właśnie kierunku. CLIL nauczył mnie także pracy w grupie, pokazał jak wiele cierpliwości należy mieć wobec swojego partnera. Oprócz zalet wynikających z technicznych aspektów wiedzy, udział w projekcie pozwolił doskonalić umiejętności językowe” Jan Jakubek, Mechatronika

„Udział w projekcie z języka niemieckiego na temat: Analiza inteligentnego budynku ze względu na aspekt ekonomiczny i społeczny, powstał z inicjatywy Instytutu Goethego i dał mi bardzo wiele. Zajęcia lekcyjne nabrały nowego kształtu. Dowiedziałem się wielu interesujących rzeczy, poznałem ciekawe słownictwo związane z nowymi technologiami, a także rozwinąłem umiejętność pracy w grupie. W przyszłości jestem otwarty na wszelkie podobne propozycje.” Szymon Pankowski, Automatyka i Robotyka

"Dzięki temu projektowi miałem okazję rozszerzyć wiedzę w temacie związanym bezpośrednio z moim kierunkiem studiów. Poza tym zdobyłem doświadczenie w kwestii publicznych prezentacji i wzbogaciłem zasób znanych niemieckich słów i wyrażeń o cały zakres profesjonalnych zwrotów i określeń."

Szymon Aleksy, Automatyka i Robotyka