Dyżury Wykładowców

Dyżury pracowników CJK w czasie letniej sesji egzaminacyjnej 2023/2024
W dniach 17-23.06 dyżury zostają odwołane. 
Proszę o umawianie się z wykładowcami indywidualnie poprzez maila.
Lista pracowników w załączeniu.

CLC teaching staff duty hours during the summer exam session 2023/2024
Duty hours  between 17 and 23 June are cancelled. 
Individual appointments with lecturers can be arranged by e-mail.
The list of CLC teaching staff members can be found in the attachment.

_______________________________________________________________________________________

Dyżury pracowników CJK w czasie przerwy letniej
Od 24.06 do 30.09.2024 dyżury pracowników CJK odbywają się we WTORKI i w CZWARTKI w godz. 9.00-13.00.
Nieobecności w załączeniu.

CLC teaching staff duty hours during the summer break
Duty hours between 24 June and 30 September 2024 are held ON TUESDAYS and THURSDAYS at 9 a.m. - 1 p.m.
The list of absent CLC teaching staff members  can be found in the attachment.
 _______________________________________________________________________________________

Zmiany/Changes:

mgr Teresa Jezierska - dyżury do 16.07 zostają odwołane.
dr Anna Raulinajtys - dyżury do piątku 19.07 zostają odwołane.
 

Załączniki: