Egzaminy doktorskie

Terminy egzaminów ACERT dla doktorantów:

Terminy egzaminów ACERT dla doktorantów w roku akademickim 2022/2023:
24.01.2023 r., wtorek (zapisy do 03.01.2023 r.)
13.06.2023 r., wtorek (zapisy do 23.05.2023 r.)
 
godz. 8.00-10.00 - egzamin pisemny
od godz. 11.00 - egzamin ustny

 

Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego 

 

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora):

 

http://www.doktoranci.pollub.pl/files/18/attachment/1_certyfikaty.pdf

 

Procedura przeprowadzania egzaminów doktorskich  w Centrum Języków i Komunikacji:

Załącznik