Data dodania

13.03.2023
Projekcja polskiego filmu z okazji Dnia Kobiet

Centre of Languages and Communication would like to invite to a screening of the film “Planeta Singli”.
The screening of the film is intended for all PUT foreign students and foreign employees.
Place of the show: A23A.123  (Technical Library Building)
Date: 17.03.2023
Time: 15.10

 

Centrum Języków i Komunikacji zaprasza na pokaz filmu „Planeta Singli”.
Pokaz filmu przeznaczony jest dla wszystkich zagranicznych studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej.
Miejsce: A23A.123 (budynek Biblioteki Technicznej)
Data: 17.03.2023
Godzina: 15.10

PL