JĘZYKI OTWIERAJA DRZWI Będlewo 2001

JĘZYKI OTWIERAJA DRZWI Będlewo 2001

W dniach 24-26 maja 2001 roku w Będlewie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Dydaktyczna.

TEMATYKA KONFERENCJI:

1. System nauczania języków obcych i studiowania w krajach europejskich

 • programy nauczania (ilość godzin, częstotliwość itp.)
 • system nauczania danej uczelni

2. Współpraca krajowa i zagraniczna

 • doświadczenia ze współpracy w programach międzyuczelnianych
 • Socrates-Erasmus
 • nowe programy, nowe możliwości
 • polityka językowa w Polsce i Europie

3. Nowe techniki nauczania języków obcych

 • nauczanie na odległość
 • e-mail, internet i co dalej?
 • programy komputerowe w nauczaniu języków obcych

4. Metody nauczania języków obcych

 • język ogólny czy specjalistyczny
 • jakich umiejętności należy uczyć?
 • audio, video...czy tylko podręcznik?

5. Zarządzanie w nauczaniu języków obcych

 • - motywowanie nauczycieli do pracy
 • stres w zawodzie nauczyciela
 • doskonalenie zawodowe
 • nauczyciel: rola w procesie nauczania-doradca/przewodnik

 

JĘZYKI OTWIERAJĄ DRZWI (artykuł opracowany przez Urszulę Mińską-Marciniak)

Rok 2001 jest nie tylko początkiem wieku XXI, lecz przede wszystkim rokiem języków. Należało spodziewać się organizacyjnych "fajerwerków" tematycznych ze strony przeogromnej masy szkół kształcących w językach obcych. Ale, jak to często bywa, wśród tych fajerwerków znalazły się nieliczne piękne i efektowne.

Studium Jezyków Obcych Politechniki Poznańskiej jako jeden z zainteresowanych mottem przewodnim tego roku, zorganizowało konferencje nt. języków. Była to już druga międzynarodowa konferencja pod egidą Studium w środowisku praktyków-nauczycieli języków obcych.

W dniach 24-26 maja br. w pięknym pałacu w Będlewie koło Poznania zebrali się fachowcy skupieni wokół problemów uczenia języków obcych. W gronie tym znaleźli się dydaktycy ze szkół wyższych humanistycznych i technicznych, a także organizacji, których działalność wspomaga w teorii i praktyce nauczycieli szkół polskich różnego typu.

Przez 3 dni odbywały się wykłady i połączone z nimi dyskusje na temat praktycznych zastosowań różnych technik nauczania języków obcych. Różnorodność tematyczna konferencji pozwoliła na zapoznanie się z pełnym spektrum technik nauczania języków obcych.

Wśród prezenterów znaleźli sie zwolennicy nowoczesnych i tradycyjnych technik nauczania z Polski, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Słowacji. Omawiano role nauczyciela i studenta w procesie nauczania, możliwości wykorzystania technik multimedialnych, Internetu, nauczania języka specjalistycznego oraz wykorzystania różnych mediów. Najciekawsze, jak zwykle, były dyskusje toczone w kuluarach pałacowych. Otoczenie pałacu było wspaniałe, pogoda równie piękna, wiec rozmowy ciągneły sie do późnych godzin nocnych. Zaproszone do prezentacji wydawnictwa eksponowały najnowsze publikacje językowe. Obecne były Hueber, Pearson Education, Omnibus, Oxford University Press, Wagros, Macmillan.

Inaugurację konferencji uswietnił swą obecnością JM Rektor naszej Uczelni, symbolicznie zapalając ogień wieczornego ogniska. Atmosfera konferencji sprzyjała wymianie doświadczeń. O potrzebie organizowania tego typu spotkań świadczą liczne pytania o kontynuację dyskusji merytorycznych środowiska, szczególnie nauczycieli szkół wyższych.

Wydane w formie książki materiały pokonferencyjne nabyć można w naszym Studium.